นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉันไม่เคยจะเป็นผู้จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังแหล่งภายนอกโดยไม่ต้องใบสำคัญแสดงสิทธิตามกฎหมายของประเทศแคนาดา ถึงแม้ว่าผมจะใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้พฤติกรรมที่เป็นอันตรายผมไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถฉันอย่างรับประกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

ฉันไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่อยู่ IP ของพวกเขาในบันทึกการเข้าถึง บันทึกเหล่านี้จะยอบเป็นระยะ ๆ

เว็บไซต์นี้ยังรวมเอานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (http://www.google.com/privacy.html)