กฎระเบียบในการใช้งาน

1 เก็บอาหารหรือคาเฟ่สามารถแสดงเฉพาะถ้ามันทำหน้าที่ชาฟองบางจัดเรียง
2 สาบานไม่มี
3 ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือขยะ
4 คุณต้องยอมรับเงื่อนไขของ Google ในการใช้งาน (การเชื่อมโยงจะปรากฏที่มุมด้านล่างขวาบน Google Maps)